Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele site www.vrande.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Van de Vrande BV actualiseert en onderhoudt de inhoud regelmatig. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De makers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van deze site. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Indien u meent dat deze site een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om ons daarvan meteen op de hoogte te brengen. Van de Vrande BV is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina, of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Het is de gebruiker van onze site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen uw site en deze site.

Van de Vrande BV mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Van de Vrande BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. U zal Van de Vrande BV, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.